แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน

แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ฯ

ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ :    406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :    02-290-1200
โทรสาร :    02-290-1243
อีเมล์ :    ia@peerapat.com

หากท่านต้องการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฏหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงานของบริษัท ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ