ข่าวพีรพัฒน์
กิจกรรมทางการตลาด.

ภาพรวมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆทางการตลาดที่ทางบริษัทฯจะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีมีทั้งที่เป็นการส่งเสริมการขายและเป็นการเพิ่มทักษะ-ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้า ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยตรงกับทางบริษัทฯ  

Total Record : Page : 1
การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.