รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์                 

ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต, นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้า
เทคโนโลยีด้านการทำความสะอาดสำหรับองค์กร มาเป็นเวลายาวนานกว่า 28 ปี
ทำให้มีลูกค้าหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะลูกค้าที่เกียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม, รีสอร์ท และที่พักอื่นๆ  และรวมถึงลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
 
และจากที่องค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศให้ความสำัคัญกับการใส่ใจด้านสิ่งแวด
ล้อม และมีมาตรการต่างๆออกมาดูแลและควบคุม ส่งผลให้ผู้ประกอบการทุกส่วน
หันมาให้ความสำคัญมากขึ้น รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย
 
และทางบริษัทฯ เองก็ให้ความเป็นห่วงกับด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ดังเห็นได้จากการ
ที่เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งแผนกพัฒนาสินค้าขึ้นมา นอกเหนือ
จากพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีแล้ว  ยังได้รับมอบหมายให้วิจัยและพัฒนาสินค้า
และเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันทางบริษัทฯมีสินค้าและ
เทคโนโลยีที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จัดจำหน่ายอยู่หลายรายการ
 

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อนุรักสิ่งแวดล้อม        ดาวน์โหลด

 

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.