กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด
 
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เริ่มต้นการเป็นผู้นำตลาดจากสินค้าด้านซักรีด  ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ทั้งในด้านพัฒนาสินค้าและการใช้เทคโนโลยี นอกเหลือไปจากการให้บริการด้านเทคนิคที่ดีที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง  ซึ่่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ สามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นจากลูกค้า 
 
เจ้าหน้าที่เทคนิคที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี  พร้อมนำเสนอรางานผลการวิเคราะห์น้ำ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย โดยมุ่งเน้นเพื่อการบำรุงรักษา เครื่องซักผ้า ที่ใช้ร่วมกับเครื่องเติมน้ำยาซักรีดอัตโนมัติ  โดยให้คำแนะนำปรึกษาในด้านเทคนิคต่างๆของการซักผ้า หรือเทคนิคในการใช้น้ำยาซักรีดเป็นต้น
 
ที่สำคัญ  นอกเหนือจากการให้บริการ,  การแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะส่วนของลูกค้าแล้ว  สินค้าซักรีด สำหรับกลุ่มโรงพยาบาล ยังสามารถแก้ไขปัญหาคราบสกปรกต่างๆ ของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาฟอกผ้าชนิดคลอรีน  หรือออกซิเจน,  น้ำยาปรับผ้านุ่ม  หรือน้ำยาล้าผ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง และการควบคุมคุณภาพอย่าเข้มงวด
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 
เอกสารประกอบสินค้าด้านซักรีด       ดาวน์โหลด  

 

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.