กลุ่มเคมีอุตสาหกรรม
 
จากการค้นคว้า  ด้านสุขอนามัยความสะอาด ระบบของแคลวาทิส มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับทฤษฏีการปฎิบัติเรื่องสุขอนามัย  แคลวาทิสเป็นทั้งผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าทำความสะอาด,การฆ่าเชื้อ และเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย  สำหรับการทำความสะอาดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์  "Calgonit"
 
เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกฝนชั้นชำนาญของบริษัท  จะให้คำแนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานด้านทำความสะอาด ให้กับท่าน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร และ เครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมนม, อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์   ตลอดจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและอุตสาหกรรมเบียร์
 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแคลวาทิส  ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของการตระเตรียมอาหาร แต่ละขั้นตอน, ทุกกระบวนการและรูปแบบการผลิต   จากการควบคุมการจ่ายน้ำยาด้วยระบบอีเล็คทรอนิคส์ และระบบเครื่องฉีดโฟม  ด้วยเทคโนโลยีและการบริการที่หลากหลาย สงผลให้ทางแคลวาทิส  ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำตลาดในด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม. 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ

เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ด้านเคมีทำสะอาดในอุตสาหกรรม     ดาวน์โหลด

 

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.