กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านครัว
 
บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด เป็นผู้นำตลาดในด้านผลิตภัณฑ์เครื่่องล้างแก้ว-ล้างจาน  สำหรับอุตสาหกรรม รวมถึง อุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
นอกเหนือจาก การนำเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่จากยุโรปให้กับลูกค้าแล้ว  ยังประกอบด้วยเทคนิควิธีการกระบวนการต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด และได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ผ่่านมา บริษัทฯนำเสนอบริการเช่า และขาย เครื่องล้างจาน- แก้ว รวมถึงน้ำยาที่ใช้ร่วมกับเครื่องภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯเอง สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
    
เจ้าหน้าที่เทคนิคผู้ชำนาญการ และผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี จะประจำการอยู่ทั่วทุกภูมิภาคตลอด 24 ชั่วโมง-ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาเป็นที่ยอมรับว่า ทีมบริการของบริษัท ไทยสจ๊วต เซอร์วิสเซส จำกัด  เป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย   บริษัทฯให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับสุขอนามัย, ความสะอาดและความปลอดภัย  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เอกสารประกอบสินค้า้ด้านครัว   ดาวน์์โหลด

 

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.