โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)  ก่อตั้งและถือหุ้นโดยผู้บริหารที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจเคมี, วิศวกรรม  รวมถึงด้านเทคโนโลยีทำความสะอาดสำหรับองค์กร  ปัจจุบันบริษัทฯมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมด  ทั้งบอร์ดผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริหาร ที่สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโต แข่งขันได้กับบริษัทฯรายใหญ่ๆจากทั่วโลกได้ และขยายธุรกิจ ด้วยการให้ความสำคัญกับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.