ข้อมูลองค์กร  
   
บริษัท พีรพัฒน์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด เริ่มงานในปี  2527 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งเป็นวิศวกรและนักเคมี 5 คน ดำเนินการด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์  โดยใช้ชื่อว่า หจก.  พีรพัฒน์ เคมิคอล  ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 1.0 ล้านบาท โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทผู้นำในธุรกิจด้านนี้ที่เป็นของคนไทย 
 
ปี พ.ศ.  2532 บริษัทฯ มุ่งสู่ธุรกิจน้ำยาความสะอาด เน้นตลาดโรงแรม และสถาบัน ได้พัฒนาศักยภาพ  ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต รวมไปถึงปรับปรุงโครงสร้างการทำงานขององค์กร  สามารถค้นคว้าผลิตสินค้าขึ้นเองได้คุณภาพสูงทัดเทียมกับสินค้านำเข้า  จนเป็นผู้นำในตลาดในไทย  มีโรงแรมชั้นนำกว่า 800 แห่งทั่วประเทศเป็นลูกค้าหลัก และขยายไปในประเทศอาเชี่ยน   มีรายได้รวมเติบโตอย่างมั่นคง รวดเร็ว จาก 100 ล้านบาท  ในปี  พ.ศ.  2536 เป็น 400 ล้านบาท ในปัจจุบัน
 
บริษัทมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีผู้ร่วมลงทุนจากต่างประเทศ (Venture Capital) ด้วยเงินลงทุน 15.0 ล้านบาท ในปี  2537 เพื่อสร้างความมั่นคงให้ถาวร บริษัทฯ มีเจตนามั่นคงที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) โดยเร็ว
 
ปัจจุบัน บริษัท พีรพัฒน์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในเดือนสิงหาคม 2551

ความเป็นมา

2559  :  เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
2557  :  บริษัทย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่จังหวัดเพชรบุรี ณ พื้นที่ สวนอุตสาหกรรมพีรพัฒน์ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 
2556  :  ปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจโดยรวมกับบริษัท ชะอำ พีรพัฒน์ สำหรับจัดการด้าน R&D และด้านการผลิต

2554   :  ปรับโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นศูนย์ธุรกิจและสาขา และเข้าซื้อกิจการของ 2 บริษัทฯ คือ

1)   บริษัท คลีนนิ่ง โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการด้านสินค้าทำความสะอาดสำหรับแผนกแม่บ้าน
2)   บริษัท แอลไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด ประกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์ซักรีด, ฆ่าเชื้อ สำหรับโรงพยาบาล โรงฆ่าสัตว์
 
2551  :  แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน  เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)”
 
2549  :  ดำเนินการซื้อหุ้นคืนจากกองทุน AIB (ทำให้ผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมด)
 
2548 :  ดำเนินการเพิ่มทุนจดทำเบียนเป็น 67.50 ล้านบาท เพื่อขยายการผลิต ขยายสาขาเพิ่มทั้งในต่างจังหวัด และ
ในต่างประเทศ  และขยายกิจการด้านเครื่องจักร
2543  :  ดำเนินการเพิ่มทุนเป็น  40 ล้านบาท เพื่อย้ายโรงงานไปที่ จังหวัด เพชรบุรี และเพิ่มจำนวนสาขาในต่างจังหวัด และเริ่มขยายงานไปต่างประเทศ
 
2539  : ดำเนินการเพิ่มทุนเป็น 20 ล้านบาท  เพื่อขยายกำลังการผลิต, ขยายสาขาเพิ่มในต่างจังหวัดและขยายธุรกิจ ไปสู่ตลาดด้านเครื่องจักรมากขึ้น  (บจ. ไทยสจ๊วตฯ และ บจ.มิสเตอร์พูล)
 
2536  :  ดำเนินการเพิ่มทุนเป็น 11.74 ล้านบาท ด้วยการร่วมทุนกับกองทุน AIB - Govett Investment Mgmt Ltd. (อังกฤษ)  ขยายกำลังการผลิตที่โรงงาน รังสิต  และเริ่มขยายสาขาออกไปต่างจังหวัด
 
2531  :  ก่อตั้ง บริษัท พีรพัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี เริ่มเน้นจำหน่ายเคมีเฉพาะทาง
 
2529  : เพิ่มทุนเป็น 1.5 ล้านบาท  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการขยายกิจการ
 
2526  : ก่อตั้ง หจก. พีรพัฒน์ เคมีคอล  ด้วยทุนจดทะเบียน  1.0 ล้านบาท
................

 

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.