บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด  

  

ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง เป็นนักการ ตลาด 3 คน ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ด้านซักรีด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ได้ทำธุรกิจต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำที่เป็นคนไทย และเป็นผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดด้านงานซักรีด ในโรงงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลและโรงซัก มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ภายใต้การผลิตโดย บริษัท ชะอำพีระพัฒน์ เคมีคอล จำกัด ซึ่งได้รับมาตราฐาน ISC 9001 : 2000  ด้านการผลิต, ISO 14001 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม GMP ด้านคุณภาพชีวิต MS-QWL 1 : 2004 มีการรับรองจากสถาบันของรัฐบาลที่น่าเชื่อถือ ทั้งเครื่องหมายมาตราฐานอุตสาหกรรม ( มอก.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเอกสารรับรองมาตราฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เป็นผู้นำตลาดในไทย ซึ่งมีโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชน พร้อมทั้งโรงซักในโรงงานอุตสาหกรรม โรงซักกว่า 150 แห่งเป็นลูกค้าหลักซึ่งมีรายได้ที่เติบโตอย่างมั่นคง

และบริษัทฯ ยังมีนโยบาย มุ่งมั่น พัฒนา ซื่อสัตย์ ภายใต้ วัฒนธรรม A.... E.... C....

Accountability  การมีจิตสำนึก การรับผิดชอบทั้งองค์กร ลูกค้า ตนเองและสังคม

Encouragement  การให้กำลังใจ และสนับสนุนต่อทุกหน่วยงาน เพื่อผลสำเร็จ

Competitiveness  การช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อกำไรสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

โดยเน้นหลักการ “หัวใจ” หลักการให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีบริการหลักการขาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯจัดจำหน่ายมีทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ ( ที่ต้องใช้กับเครื่องป้อนน้ำยาอัตโนมัติ )  โดยบริษัทได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซักฟอกให้เหมาะสมและแก้ปัญหาต่างๆ ในหน่วยงานซักรีดภายใต้สินค้าสำหรับโรงพยาบาล, โรงซักอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ "หัวใจ" หลักการดำเนินการของบริษัท คือ การให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และลูกค้าต้องได้รับการบริการหลังการขาย ด้วยความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งบริการและการจัดอบรม-สัมมนา จากทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์

บริษัทฯ มั่นใจที่จะรับใช้ท่านด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่เวปไซด์  www.alliesth.com

 

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.