บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความสะอาดในอาคารสำหรับองค์กร โรงแรม รีสอร์ท สถาบันทั่วไป โดยครอบคลุม ตั้งแต่เครื่องจักร, อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดต่างๆ  และรวมถึงการให้บริการหลังการขายครอบคลุมทั่วประเทศ

... รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.roomcarepp.com

 


 

   

 

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.