บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด

เป็นเจ้าของสินค้า เครื่องล้างจาน-แก้วอัตโนมัติ ภายใต้ยี่ห้อ STEWARD เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 โดยมีสำนักงานตั้ง อยู่เลขที่ 408 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 มี ลักษณะธุรกิจ ดังนี้

1. ขาย – เช่า เครื่องล้างจาน, ล้างแก้ว อัตโนมัติ
2. ขายน้ำยา และ อุปกรณ์ประกอบสำหรับหรับเครื่องล้างจาน
3. บริการ รับล้างจานด้วยเครื่อง ตรวจเช็ค-ซ่อม รับเทิร์นเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร คือ 1) ความอร่อย 2) การบริการที่ดี 3) ความรวดเร็ว 4) ความสะอาดของภาชนะที่ใส่ ดั้งนั้น บริษัทฯ ยินดีนำเสนอมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยเครื่องล้างจานอัตโนมัติ ภาชนะที่ผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างจานจะถูกฆ่าเชื้อ ภายในตัว ด้วยอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส  และทำให้ท่านมั่นใจว่าได้ว่า ภาชนะที่บรรจุอาหารไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภค บริษัทฯยินดีให้ความรู้และแนะนำระบบการล้างแบบมาตรฐานพร้อมทั้งออกแบบห้องล้างจาน แบบมาตรฐาน ปัจจุบันเรามีช่างเทคนิคผู้ชำนาญงาน ที่จะคอยให้บริการ และให้คำปรึกษาภายใน 24 ชั่วโมง

บริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเสนอสินค้าและบริการมายังท่านเพื่อพิจารณา โดยท่านสามารถเยี่ยมชมข้อมูลได้ที่

www. thaisteward . com  
หรือ E-mail :  info@thaisteward.com

 

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.