ด้านการผลิตเคมีทำความสะอาด           กิจกรรมของบริษัท

  บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ก่อตั้งในปี 2527 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งเป็นวิศวกร และนักเคมี 5 คน ทำธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นบริษัท ผู้นำ ในธุรกิจด้านนี้ที่เป็นของคนไทย ต่อมาในปี 2532 บริษัท มุ่งสู่ธุรกิจน้ำยาทำความสะอาด เน้นตลาดโรงแรมและสถาบัน

ทางบริษัทฯได้พัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการผลิต รวมไปถึงปรับปรุงโครงสร้าง การทำงานขององค์กรสามารถค้นคว้าผลิตสินค้าขึ้นเองได้ คุณภาพสินค้าสูงทัดเทียมกับสินค้านำเข้า จนเป็นผู้นำในตลาดในไทย มีโรงแรมชั้นนำกว่า 2,000 แห่ง ทั่วประเทศเป็นลูกค้าหลัก และขยายไปในประเทศอาเซี่ยน มีรายได้รวมเติบโตอย่างมั่นคง รวดเร็วจาก 100 ล้านบาท ในปี 2536 เป็น 700 ล้านบาทในปัจจุบัน

โรงงานมีกำลังการผลิต 9,000 ตันต่อ ปีได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆดังนี้ ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 , OHSAS/TIS 18001 : 2007 จากบริษัท SGS เป็นผู้ตรวจประเมิน และระบบ GMP ผลิตวัตถุอันตราย จากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา รวมถึง ระบบมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการเคมี ISO/IEC 17025:2005 และ ระบบมาตรฐานด้านแรงงาน 2 ระบบได้แก่ ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2010) และระบบคุณภาพชีวิตในการทำงาน (QWL)

ในฐานะผู้ผลิตสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดให้กลุ่ม
พีรพัฒน์ โดยมีสินค้ามากกว่า 270 ชนิด แบ่งตามกลุ่มได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการซักรีด 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการทำความสะอาดพื้น 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการทำความสะอาดโรงงาน 

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดด้านครัว

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดสระน้ำ

    ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

1. บริษัทในเครือกลุ่มพีรพัฒน์

2. ลูกค้าทั่วไป ซึ่งไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทในเครือ                  

 

          จุดเด่นของบริษัท 

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดทำระบบคุณภาพต่าง ๆ เพื่อเป็นสิ่งที่แสดง ให้เห็นคุณภาพของกระบวนการผลิต ว่ามีคุณภาพตามระบบหรือไม่ ซึ่งทางบริษัทของเราก็ได้รับ การรับรองระบบต่าง ๆ ดังนี้

 

 

แวร์เฮ้าส์และการกระจายสินค้า

 

ทางบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  ได้มีการตั้งทีมงานเพื่อบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์ให้แก่กลุ่ม อันประกอบไปด้วยระบบการบริหารจัดการด้านคลังสินค้า และระบบการกระจายสินค้าของบริษัทฯในเครือไปยังช่องทางจัดจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 25 แห่ง  แบ่งเป็น 6 ศูนย์ธุรกิจ,  4 สาขาต่างจังหวัด และครอบคลุมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ 15 แห่ง

ทางบริษัทฯ ให้บริการตั้งแต่รถขนส่งขนาดเล็กไปจนถึงรถหัวลากตู้สินค้าขนาดใหญ่ เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการการจัดส่งสินค้าของทั้งกลุ่ม บมจ.พีรพัฒน์ฯ

 

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.