ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านประหยัดพลังงาน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน, ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะในส่วนที่สำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทุกท่านในการประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์โทร  0 2290 1234

 

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.