ข้อมูลเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรม

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน, ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะในส่วนที่สำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทุกท่านในการประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์  0 2290 1234

ท่านสามารถไปดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าและการใช้งานต่างๆได้ที่เวปไซด์ของบริษัท แคลวาทิส เอเซีย-แปซิฟิก จำักัด ที่  www.calvatisthai.com

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.