ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านครัว

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน, ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะในส่วนที่สำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทุกท่านในการประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม รบกวนติดต่อได้ที่ฝ่ายลูกคัาสัมพันธ์ที่เบอร์  0 2290 1234

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลของสินค้าต่างๆได้ตามไฟล์ด้านล่าง;-

ไฟล์ดาวน์โหลด
การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.