ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านซักรีด

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน, ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะในส่วนที่สำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทุกท่านในการประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  

 

หากท่านต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์  0 2290 1234

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆได้ตามรายละเอียดตามด้านล่าง;-

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.