ข้อมูลองค์กร

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท พีรพัฒน์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด เริ่มงานในปี 2527 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งเป็นวิศวกรรม และนักเคมี 5 ท่าน ดำเนินธุรกิจด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดยใช้ชื่อ หจก. พีรพัฒน์ เคมีคอล ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 1.0 ล้านบาท โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทผู้นำด้านนี้ของคนไทย

ปี พ.ศ. 2532 บริษัทฯ มุ่งธุรกิจด้านน้ำยาทำความสะอาด เน้นตลาดโรงแรม และสถาบัน ได้พัฒนาศักยภาพ ทั้งทางผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต รวมไปถึงการปรับโครงสร้างการทำงานขององค์กร สามารถค้นคว้าและผลิตสินค้าขึ้นเองได้คุณภาพทัดเทียมกับสินค้านำเข้า จนเป็นผู้นำในตลาดในไทย มีโรงแรมชั้นนำกว่า 800 แห่งทั่วประเทศเป็นลูกค้าหลัก  และขยายไปในประเทศอาเซียน  มีรายได้รวมเติบโตอย่างมั่นคงและรวดเร็ว จาก 100 ล้านบาท ในปี 2536 เป็น   746   ล้านบาท ในปี 2561

บริษัทมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ (Venture Capital) ด้วยเงินลงทุน 15.0 ล้านบาท ในปี 2537 เพื่อสร้างความมั่นคงให้ถาวร  และบริษัทมีเจตนามั่นคงที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (MAI ) โดยเร็ว

ปัจจุบัน บริษัท พีรพัฒน์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในเดือนสิงหาคม ปี 2551

ความเป็นมาของบริษัท

2561       แต่งตั้งบริษัท Asset Pro Management จำกัด   เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินรายใหม่  ในเดือนธันวาคม  2561   เพื่อเตรียมตัวยื่น  Filing  นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  MAI  ในไตรมาสที่  2   ปี  2563

2559      แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิม  1  บาท  เป็นหุ้นละ  0.50  บาท ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก  130   ล้านบาท  เป็น  100  ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 60  ล้านหุ้น ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  140  ล้านบาท   โดยเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน  80  ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50  บาท  เพื่อเตรียมเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

2557      บริษัทย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังจังหวัดเพชรบุรี ณ พื้นที่ส่วนอุตสาหกรรมพีรพัฒน์  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

2556      ปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจโดยรวมกับบริษัท ชะอำพีรพัฒน์  เคมีคอล จำกัด  สำหรับการจัดการด้าน R&D และด้านการผลิต

2554      ปรับโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นศูนย์ธุรกิจ และสาขา และเข้าซื้อกิจการของ   2  บริษัท คือ
1)  บริษัท คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการด้านสินค้าทำความสะอาดสำหรับแผนกแม่บ้าน
2) บริษัท โพรวินเชียล ซัพพลายส์ จำกัด   ประกอบกิจการด้านสินค้าทำความสะอาดด้านซักรีด   ด้านพื้น   ด้านครัว สำหรับโรงแรม  รีสอร์ท   ร้านอาหาร  ฯลฯ

2551       แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2549       ดำเนินการซื้อหุ้นคืนจากกองทุน AIB Govett   ทำให้ผู้ถือหุ้นเป็นชาวไทยทั้งหมด

2548       ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น   67.50  ล้านบาท   เพื่อขยายการผลิต  ขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้งในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ  และขยายกิจการด้านเครื่องจักร

2543       ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น   40.0  ล้านบาท   เพื่อย้ายโรงงานไปที่จังหวัดเพชรบุรี และเพิ่มจำนวนสาขาในต่างจังหวัด และเริ่มขยายงานไปต่างประเทศ

2539       ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  20.0  ล้านบาท  เพื่อขยายกำลังการผลิต  ขยายสาขาเพิ่มในต่างจังหวัดและขยายธุรกิจไปสู่ตลาดเครื่องจักรมากขึ้น

2538       ดำเนินการจัดตั้งบริษัท มิสเตอร์พูล จำกัด  เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2538   เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

2537       ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 11.74 ล้านบาท ด้วยการร่วมทุนกับกองทุน AIB Govett Investment Management Limited  (อังกฤษ) เพื่อขยายกำลังการผลิตที่โรงงานรังสิต  และเริ่มขยายสาขาออกไปต่างจังหวัด

2535       ดำเนินการจัดตั้งบริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด  เมื่อวัน 21  ตุลาคม  2535   เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านครัวภายใต้เครื่องหมายการค้า  “STEWARD”

2531      ก่อตั้งบริษัท พีรพัฒน์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด  เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี   เริ่มเน้นการจำหน่ายเคมีภัณฑ์เฉพาะทาง

2529      ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น   1.5   ล้านบาท  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ

2526       ก่อตั้ง หจก. พีรพัฒน์  เคมีคอล  ด้วยทุนจดทะเบียน   1.0   ล้านบาท